Kommer 80 procent av intäkterna från 20 procent av kunderna?

Vår erfarenhet har visat att de flesta företag som vänder sig till andra företag är beroende av ett fåtal kunder för majoriteten av intäkterna. Det spelar ingen roll om det är ett mindre bolag med hundra miljoner kronor i intäkter eller ett mångmiljardbolag. När man inte tar hänsyn till det här beroendet vid utformningen av marknads- och säljstrategin, riskerar aktiviteterna att leda till felaktiga prioriteringar, investeringar och leads.

Dw Interactive har utvecklat en effektiv modell för att möta de vanligaste b2b-utmaningarna, där kärnan är att välja ut rätt nyckelkunder och att fokusera marknads- och säljresurserna på dessa. Modellen kallar vi för Account Based Marketing – marknadsföring som faktiskt fungerar.

Tre b2b-insikter som ger dig koll på läget

 Hänger din verksamhet med i svängarna när förutsättningarna förändras?

Försäljningsprocessen stöps om

Försäljningsprocesserna håller på att förändras i grunden. Säljaren kommer ofta in senare i köpprocessen där prispressen är större. Många säljprocesser håller på att automatiseras.
Läs mer »

Svårare att sticka ut

Smartare konkurrenter, internet och globalisering gör att många företag inom b2b har svårt att sticka ut från mängden och uppfattas som unika. Det blir svårare att addera värde till kunderna.
Läs mer »

Nya vägar till framgång

I det nya landskapet finns två huvudstrategier för att sticka ut i den hårda konkurrensen: att vinna kunden med lägst pris eller att addera mer värde än konkurrenterna och därigenom kunna ta mer betalt. Vilken väg väljer du?
Läs mer »