De vanligaste utmaningarna

 

1. Kommer in för sent i köpprocessen och drabbas av prispress.

2. Uppfattas som utbytbar – inte unik.

3. Tar för små affärer.

4. Når för få beslutsfattare och får för låg prioritet hos kunden.

5. Lyckas inte fullt ut med korsförsäljningen.

6. Synkroniserar inte sälj- och marknadsavdelningen.

7. Mäter bristfälligt och ser inte marknadsinsatsernas effekter.

Dw Interactives modell utgår från att välja ut rätt nyckelkunder och att fokusera marknads- och säljresurserna på dessa: Account Based Marketing. Våra tjänster fungerar som en verktygslåda för dig som vill tillämpa Account Based Marketing som en genomgående strategi i verksamheten.

Vår modell

Dw Interactives modell utgår från fyra tydliga principer:

 1. Prospektera och prioritera
Utifrån en genomtänkt analys prioriterar vi vilka befintliga och potentiella kunder som ditt företag vill utveckla relationen med. Vilka är era idealkunder? Vilka kontakter behöver ni bearbeta? Ett vanligt misstag är att missa segmentering ner på individnivå utan att nöja sig med kundnivån.

2.  Positionera er som expert
Dw Interactive arbetar med företag som siktar på att bli en auktoritet inom sitt område. Genom att positionera er som experter kan ni addera mer värde till era kunder och därmed ta mer betalt för era produkter eller tjänster.

3.  Synkronisera och planera
Account Based Marketing ska stötta försäljningen genom att synkronisera kontaktvägar och budskap med försäljningsstrategin. Många företag missar att skapa gemensamma budskap vilket medför att säljarna inte vill använda det som marknadsavdelningen utvecklar.

4.  Konsekvent genomförande
Nyckelkunderna kommer till stor del att vara de samma under de kommande åren. Därför är det viktigt att inte bombardera dem med mejl eller telefonsamtal – de ska ju gilla det ni gör under lång tid! Vi hjälper din verksamhet att hitta en balans i kommunikationen mellan det som adderar värde till kunden och det som driver er försäljning framåt.

Vår leverans

Hos Dw Interactive hittar du en långsiktig samarbetspartner för din företagskommunikation. Vi hjälper din verksamhet med hela genomförandet – från att identifiera de viktigaste kunderna till att bearbeta dem med träffsäkra budskap.

Strategi

Vi hjälper din verksamhet att utveckla en genomtänkt strategi för att nå era nyckelkunder. Vilka kunder ska vi prioritera? Hur ska vi få tag på namn och kontaktuppgifter? Hur ska vi nå dem? Vilka budskap ska vi kommunicera? Hur mäter vi framgången?

Produktion

Oavsett om det handlar om videos, kreativa dr-utskick, blogginlägg, nyhetsbrev, referenscase eller banners för re-targeting så måste det produceras. Dw Interactive har en komplett ateljé med copywriters, filmskapare, designers och programmerare som formger ditt budskap.

Distribution

Vi hjälper dig att bearbeta dina nyckelkunder på ett konsekvent och genomtänkt sätt. Både direkt och indirekt. Digitalt och analogt. För att nå bästa resultat kompletterar vi vår egen kompetens med kompetens från strategiska samarbetspartners.